ارسال یک شغل

ارسال یک شغل

پکیج یک

تومان

پکیج رایگان
 • check_circle_outline 1 آگهی
 • check_circle_outline ∞ روز رایگان
 • check_circle_outline ویرایش آگهی ها
 • check_circle_outline به صورت مکان معمولی
 • check_circle_outline نمایش آدرس روی نقشه
 • check_circle_outline فرم تماس
 • check_circle_outline ایجاد تخفیف
الان شروع کنید

پکیج پیشنهادی

تومان

1 آگهی استاندارد فعال به مدت 240 روز!
 • check_circle_outline 1 آگهی
 • check_circle_outline 240 روز انقضا
 • check_circle_outline ویرایش آگهی ها
 • check_circle_outline به صورت مکان معمولی
 • check_circle_outline سیستم نظرات
 • check_circle_outline نمایش تصاویر
 • check_circle_outline نمایش آدرس روی نقشه
 • check_circle_outline فرم تماس
 • check_circle_outline ایجاد تخفیف
الان شروع کنید

پکیج ویژه

1,200,000 تومان

2 آگهی استاندارد فعال به مدت 365 روز!
 • check_circle_outline 2 آگهی
 • check_circle_outline 365 روز انقضا
 • check_circle_outline طراحی سایت رایگان+پشتیبانی 250ت ماهانه
 • check_circle_outline بنر رایگان در صفحه اصلی
 • check_circle_outline ویرایش آگهی ها
 • check_circle_outline به عنوان شاخص در نتایج جستجو
 • check_circle_outline سیستم نظرات
 • check_circle_outline نمایش تصاویر
 • check_circle_outline نمایش آدرس روی نقشه
 • check_circle_outline فرم تماس
 • check_circle_outline ایجاد تخفیف
الان شروع کنید